ISPITI IZ KOLEGIJA PROF. DR. SC. RANKA MATASOVIĆA

Završni ispiti iz indoeuropeistike održavaju se jednom mjesečno.

Ispite je potrebno prijaviti barem tjedan dana prije održavanja ispita, a odjaviti barem dan prije održavanja ispita.


TERMINI ODRŽAVANJA ISPITA U 2018:

 

7. 2., 14. 2. i 21. 2. 2018. (svi u 10h)

 

20. 6., 27. 6. i 11. 7. 2018. (svi u 10h)

 

5. 9., 12. 9., 26. 9. 2018. (svi u 10h)

           

           

 

 

Pismene ispite će održavati asistent Jurica Polančec (testove će ispravljati i ocjene unositi kao i do sada prof. dr. Ranko Matasović).

 

U ispitnom roku ispiti će se održavati u A113, a izvan ispitnog roka (završni ispiti) u B-004, ako nije drukčije objavljeno na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Odsjeka za lingvistiku.

Za eventualne promjene termina i/ili mjesta održavanja ispita treba pogledati na oglasnu ploču lingvistike, na ulazu u trakt B Filozofskoga fakulteta i internetske stranice Odsjeka.

 


KRITERIJI

1. Za prolaz na ispitu iz Uvoda u indoeuropeistiku potrebno je naučiti podjelu indoeuropskih jezika, njihova pisma, najstarije spomenike i podatke važne za njihovu povijest i rasprostranjenost. Također, studenti lingvistike koji su pohađali seminar moraju znati glasovne podudarnosti latinskog, grčkog, staroslavenskog, sanskrta, litavskog i gotskog jezika.

2. Za prolaz na ispitu iz Morfoloških i fonoloških podudarnosti indoeuropskih jezika potrebno je produbiti znanja iz fonoloških podudarnosti, te naučiti pravilne morfološke paradigme latinskoga, staroslavenskoga, grčkog i sanskrta, te na osnovi tih paradigmi znati izvoditi prajezične morfološke oblike.

3. Za prolaz na završnom ispitu iz indoeuropeistike potrebno je znati sve što i na ispitima pod (1) i (2), ali i ponoviti gradivo s odslušanih kolegija na 3. i 4. godini indoeuropeistike, te produbiti znanja o poredbenoj morfologiji indoeuropskih jezika (poznavanje konkretnih problema u rekonstrukciji morfološkog sustava ie. prajezika, arhaizama u pojedinim jezicima, snalaženje u gramatici ie. jezika iz kojih je student odslušao tečajeve, itd.). Također, potrebno je pokazati poznavanje osnovne literature iz poredbene indoeuropske lingvistike (gramatike i rječnici), osnovnih činjenica iz povijesti te discipline, te osnovnih metoda poredbenopovijesne lingvistike. Na usmenom dijelu završnoga ispita treba kritički izložiti osnovne teze iz jedne knjige posvećene poredbenoj lingvistici na stranom jeziku, a o odabiru te knjige prethodno se dogovoriti s nastavnikom.

4. Umjesto ispita iz jezične tipologije studenti mogu predati seminarski rad s tekstom svojega seminarskog izlaganja (tema je već dogovorena s nastavnikom). Druga je opcija pismeni ispit sa zadacima objektivnog tipa o građi koja se obrađivala na nastavi i koja je sadržana u skriptama.